WAYTEQ HD-95 CX PVR MPEG-4

50.40

SKU: 717 Category:

Description

WayteQ HD 95 CX je DVB-T pr?jma? a Mediaplayer v jednom!
Zariadenie je vhodn? na pozemn? digit?lne vysielanie Slovensk?ch a Ma?arsk?ch programov aj k?dovan?ch!

Najd?le?itej?ie inform?cie:

 • MPEG-4 H.264, podpora HD, rozl?enie a? 1080i
 • ??ta?ka Conax 7.0
 • Elektronick? program?hoci aj?na 7 dn? dopredu
 • Nahr?vanie cez USB na USB kl?? alebo extern? HDD
 • Mediaplyer: prehr?vanie?filmov,?hudby a obr?zkov vo form?toch?(MP3 / JPEG / BMP/ OGG /MPEG/ AVI/ MKV / MP4 / MOV / DIVX / XVID / AVI / TS)

MPEG-2/HD MPEG 4 HD tuner s CONAX modulom

 • v?stup pre video so ?tandardn?m rozl?en?m – TV SCART
 • v?stup 3x cinch (audio L/R + CVBS video)
 • alebo HDMI konektor (rozl?enie a? do 1080p)
 • digit?lny audio v?stup – S/PDIF koaxi?l
 • aktualiz?cia softv?ru cez USB
 • USB konektor kompatibiln? so ?tandardom USB 2.0
 • Automatick? PAL/NTSC konvert?cia
 • 1000 volieb programov pre TV alebo r?dio stanice
 • Mo?nos? v?beru 8 r?znych ob??ben?ch skup?n
 • Viacjazykov? OSD menu
 • 7 d?ov? elektronick? telev?zny program (EPG)
 • Automatick? alebo ru?n? vyh?ad?vanie kan?lov
 • R?zne mo?nosti upravovania kan?lov (ob??ben?, pohyb, uzamknutie, premenovanie a premiestnenie)
 • Rodi?ovsk? dozor/rodi?ovsk? z?mok
 • Lahko ovl?date?n? menu
 • Aktualiz?cia?softv?ru prostredn?ctvom USB portu
 • Automatick? a ru?n? nastavenie ?asov?ho posunu, nastavenie letn?ho ?asov?ho p?sma
 • Nastavenie automatick?ho zapnutia/vypnutia
 • Podpora titulkov
 • Podpora teletextu
 • Pam? naposledy sledovanej stanice
 • Podpora logick?ho zoradenia stan?c (LCN)
 • Hry
 • Prehr?vanie MP3/ JPEG/ BMP/ OGG
 • Medi?lny prehr?va? (DivX,mpg…)

Additional information

Weight 1 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “WAYTEQ HD-95 CX PVR MPEG-4”

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *